سریال Game of Thrones 2011 (بازی تاج‌وتخت)

پخش آنلاین
 • English Excerpt
خلاصه داستان

هفت خاندان سلطنتی برای بدست گرفتن تاج و تخت با یکدیگر مبارزه می‌کنند...

Several noble families fight for control of the mythical land of Westeros.

بلوری چند ماه بعد از اتمام فصل منتشر می‌شود.
جهت مشاهده مستند ساخت فصل هشتم به این صفحه مراجعه کنید
اضافه شدن انکود جدید فصل 1 تا 7 ریلیز BluRay 1080p x265 10bit MkvCage اضافه شد 20 تیر 1398
اضافه شدن موسیقی متن موسیی متن فصل هشتم منتشر شد 04 خرداد 1398
دانلود
زیرنویس
کالکشن
مقالات و اخبار
تریلر
موسیقی متن
نقل قول
لینک های دانلود

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 400 MB

انکودر: 30nama

فصل: 02

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 400 MB

انکودر: 30nama

فصل: 03

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 400 MB

انکودر: 30nama

فصل: 04

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 400 MB

انکودر: 30nama

فصل: 05

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 400 MB

انکودر: 30nama

فصل: 06

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 400 MB

انکودر: 30nama

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 800 MB

انکودر: 30nama

فصل: 02

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 800 MB

انکودر: 30nama

فصل: 03

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 800 MB

انکودر: 30nama

فصل: 04

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 800 MB

انکودر: 30nama

فصل: 05

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 800 MB

انکودر: 30nama

فصل: 06

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 800 MB

انکودر: 30nama

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 7

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 400 MB

انکودر: 30nama

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 7

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 580 MB

انکودر: 30nama

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 7

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 800 MB

انکودر: 30nama

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 7

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 1 GB

انکودر: 30nama

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: 1080p BluRay Remux

میانگین حجم: 9.8 GB

انکودر: BiZKiT

فصل: 02

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: 1080p BluRay Remux

میانگین حجم: 9.8 GB

انکودر: BiZKiT

فصل: 03

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: 1080p BluRay Remux

میانگین حجم: 11.7 GB

انکودر: BiZKiT

فصل: 04

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: 1080p BluRay Remux

میانگین حجم: 9.8 GB

انکودر: BiZKiT

فصل: 05

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: 1080p BluRay Remux

میانگین حجم: 9.8 GB

انکودر: BiZKiT

فصل: 06

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: 1080p BluRay Remux

میانگین حجم: 9.8 GB

انکودر: KRaLiMaRKo

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 7

کیفیت: 1080p BluRay Remux

میانگین حجم: 9.8 GB

انکودر: EPSiLON

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 450 MB

انکودر: ShAaNiG

فصل: 02

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 450 MB

انکودر: ShAaNiG

فصل: 03

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 450 MB

انکودر: ShAaNiG

فصل: 04

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 450 MB

انکودر: ShAaNiG

فصل: 05

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 440 MB

انکودر: ShAaNiG

فصل: 06

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 500 MB

انکودر: ShAaNiG

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 7

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 500 MB

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 369 MB

انکودر: PSA

فصل: 02

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 256 MB

انکودر: PSA

فصل: 03

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 297 MB

انکودر: PSA

فصل: 04

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 266 MB

انکودر: PSA

فصل: 05

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 276 MB

انکودر: PSA

فصل: 06

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 276 MB

انکودر: PSA

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 7

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 276 MB

انکودر: PSA

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 7

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 1000 MB

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 727 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 02

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 707 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 03

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 727 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 04

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 707 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 05

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 727 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 06

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 750 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 829 MB

انکودر: Joy

فصل: 02

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 809 MB

انکودر: Joy

فصل: 03

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 829 MB

انکودر: Joy

فصل: 04

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 860 MB

انکودر: Joy

فصل: 05

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 850 MB

انکودر: Joy

فصل: 06

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 880 MB

انکودر: Joy

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 7

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 880 MB

انکودر: Joy

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 1.1 GB

انکودر: MkvCage

توضیح: 10bit

فصل: 02

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 1.1 GB

انکودر: MkvCage

توضیح: 10bit

فصل: 03

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 1.1 GB

انکودر: MkvCage

توضیح: 10bit

فصل: 04

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 1.1 GB

انکودر: MkvCage

توضیح: 10bit

فصل: 05

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 1.1 GB

انکودر: MkvCage

توضیح: 10bit

فصل: 06

تعداد قسمت ها: 10

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 1.1 GB

انکودر: MkvCage

توضیح: 10bit

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 7

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 1.1 GB

انکودر: MkvCage

توضیح: 10bit

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 6

کیفیت: WEBRip 720p

میانگین حجم: 550 MB

انکودر: 30nama

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 6

کیفیت: WEBRip 1080p

میانگین حجم: 1 GB

انکودر: 30nama

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 6

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 430 MB

انکودر: 30nama

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 6

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 910 MB

انکودر: 30nama

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 6

کیفیت: WEBRip 1080p

میانگین حجم: 2.7 GB

انکودر: GOT

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 6

کیفیت: WEBRip 1080p

میانگین حجم: 3.2 GB

انکودر: MEMENTO

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 6

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 600 MB

انکودر: PSA

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 6

کیفیت: WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 1000 MB

انکودر: MkvCage

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 6

کیفیت: WEBRip 720p

میانگین حجم: 1.4 GB

انکودر: GOT

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 6

کیفیت: WEBRip 720p

میانگین حجم: 1.6 GB

انکودر: MEMENTO

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 7

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 470 MB

انکودر: MkvCage

توضیح: قسمت 00 با کیفیت HDTV می باشد

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 6

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 400 MB

انکودر: PSA

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 6

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 270 MB

انکودر: RMTeam

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 6

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 350 MB

انکودر: MeGusta

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 6

کیفیت: WEB-DL 480p

میانگین حجم: 240 MB

انکودر: RMTeam

فصل: 1

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 1

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 3

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 3

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 4

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 4

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 5

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 5

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 6

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 6

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 7

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 7

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

زبان: فارسی

کیفیت: WEBRip/WEB-DL

زیرنویس اختصاصی

فصل: 8

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 8

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

دانلود موسیقی متن Season 1 لیست ترک ها و پخش آنلاین

 •   01. Main Title
 •   02. North Of The Wall
 •   03. Goodbye Brother
 •   04. The Kingsroad
 •   05. The King's Arrival
 •   06. Love In The Eyes
 •   07. A Raven From King's Landing
 •   08. The Wall
 •   09. Things I Do For Love
 •   10. A Golden Crown
 •   11. Winter Is Coming
 •   12. A Bird Without Feathers
 •   13. Await The King's Justice
 •   14. You'll Be Queen One Day
 •   15. The Assassin's Dagger
 •   16. To Vaes Dothrak
 •   17. Jon's Honor
 •   18. Black Of Hair
 •   19. You Win Or You Die
 •   20. Small Pack Of Wolves
 •   21. Game Of Thrones
 •   22. Kill Them All
 •   23. The Pointy End
 •   24. Victory Does Not Make Us Conquerors
 •   25. When The Sun Rises In The West
 •   26. King Of The North
 •   27. The Night's Watch
 •   28. Fire And Blood
 •   29. Finale

دانلود موسیقی متن Season 2 لیست ترک ها و پخش آنلاین

 •   01. Main Title
 •   02. The Throne Is Mine
 •   03. What Is Dead May Never Die
 •   04. Warrior Of Light
 •   05. Valar Morghulis
 •   06. Winterfell
 •   07. Qarth
 •   08. Wildfire
 •   09. I Am Hers & She Is Mine
 •   10. Pyat Pree
 •   11. Don't Die With A Clean Sword
 •   12. We Are The Watchers On The Wall
 •   13. Pay The Iron Price
 •   14. One More Drink Before The War
 •   15. House Of The Undying
 •   16. Stand And Fight
 •   17. The Old Gods And The New
 •   18. Mother Of Dragons
 •   19. I Will Keep You Safe
 •   20. The Rains Of Castomere
 •   21. Three Blasts

دانلود موسیقی متن Season 3 لیست ترک ها و پخش آنلاین

 •   01. Main Title
 •   02. A Lannister Always Pays His Debts
 •   03. Dracarys
 •   04. I Paid the Iron Price
 •   05. Chaos is a Ladder
 •   06. Dark Wings & Dark Words
 •   07. You Know Nothing
 •   08. Wall of Ice
 •   09. Kingslayer
 •   10. I Have to go North
 •   11. White Walkers
 •   12. It's Always Summer Under the Sea (Shireen's S...
 •   13. Reek
 •   14. The Bear and the Maiden Fair
 •   15. The Night is Dark
 •   16. The Lannisters Send Their Regards
 •   17. Heir to Winterfell
 •   18. Mhysa
 •   19. For the Realm

دانلود موسیقی متن Season 4 لیست ترک ها و پخش آنلاین

 •   01. Main Titles
 •   02. The Rains of Castamere
 •   03. Breaker of Chains
 •   04. Watchers on the Wall
 •   05. I'm Sorry for Today
 •   06. Thenns
 •   07. Mereen
 •   08. First of His Name
 •   09. The Biggest Fire the North Has Ever Seen
 •   10. Three Eyed Raven
 •   11. Two Swords
 •   12. Oathkeeper
 •   13. You Are No Son of Mine
 •   14. The North Remembers
 •   15. Let's Kill Some Crows
 •   16. Craster's Keep
 •   17. The Real North
 •   18. Forgive Me
 •   19. He Is Lost
 •   20. I Only See What Matters
 •   21. Take Charge of Your Life
 •   22. The Children

دانلود موسیقی متن Season 5 لیست ترک ها و پخش آنلاین

 •   01. Main Titles
 •   02. Blood of the Dragon
 •   03. House of Black and White
 •   04. Jaws of the Viper
 •   05. Hardhome Pt. 1
 •   06. Hardhome Pt. 2
 •   07. Mother's Mercy
 •   08. Kill the Boy
 •   09. Dance of Dragons
 •   10. Kneel For No Man
 •   11. High Sparrow
 •   12. Before the Old Gods
 •   13. Atonement
 •   14. I Dreamt I Was Old
 •   15. The Wars To Come
 •   16. Forgive Me
 •   17. Son of the Harpy
 •   18. Throne For the Game

دانلود موسیقی متن Season 6 لیست ترک ها و پخش آنلاین

 •   01. Main Titles
 •   02. Blood of My Blood
 •   03. Light of the Seven
 •   04. Needle
 •   05. Coronation
 •   06. Feed the Hounds
 •   07. My Watch Has Ended
 •   08. The Red Woman
 •   09. Hold the Door
 •   10. Khaleesi
 •   11. Maester
 •   12. A Painless Death
 •   13. Reign
 •   14. Let's Play a Game
 •   15. Bastard
 •   16. Trust Each Other
 •   17. Winter Has Come
 •   18. Hear Me Roar
 •   19. The Winds of Winter

دانلود موسیقی متن Season 6 Bonus Tracks لیست ترک ها و پخش آنلاین

 •   20. Lord of Light
 •   21. Service of the Gods
 •   22. I Need You by My Side
 •   23. The Tower
 •   24. Unbowed Unbent Unbroken
 •   25. I Choose Violence
 •   26. Hodor

دانلود موسیقی متن Season 7 لیست ترک ها و پخش آنلاین

 •   01. Main Titles
 •   02. Dragonstone
 •   03. Shall We Begin
 •   04. The Queen’s Justice
 •   05. A Game I Like to Play
 •   06. I Am the Storm
 •   07. The Gift
 •   08. Dragonglass
 •   09. Spoils of War Pt. 1
 •   10. Spoils of War Pt. 2
 •   11. The Dagger
 •   12. Home
 •   13. Gorgeous Beasts
 •   14. The Long Farewell
 •   15. Against All Odds
 •   16. See You for What You Are
 •   17. Casterly Rock
 •   18. A Lion’s Legacy
 •   19. Message for Cersei
 •   20. Ironborn
 •   21. No One Walks Away From Me
 •   22. Truth
 •   23. The Army of the Dead
 •   24. Winter Is Here

دانلود موسیقی متن Season 8 لیست ترک ها و پخش آنلاین

 •   01. Main Title (From Game of Thrones- Season 8)
 •   02. The Rains of Castamere
 •   03. Arrival at Winterfell
 •   04. Flight of Dragons
 •   05. Heir to the Throne
 •   06. Jenny of Oldstones
 •   07. A Knight of the Seven Kingdoms
 •   08. The Battle of Winterfell
 •   09. The Dead are Already Here
 •   10. Battle for the Skies
 •   11. The Long Night Pt. 1
 •   12. The Long Night Pt. 2
 •   13. The Night King
 •   14. Dead Before the Dawn
 •   15. Not Today
 •   16. Farewell
 •   17. Outside the Gates
 •   18. The Bells
 •   19. The Last War
 •   20. Into the Fire
 •   21. For Cersei
 •   22. Believe
 •   23. Stay a Thousand Years
 •   24. Nothing Else Matters
 •   25. Master of War
 •   26. Be with Me
 •   27. The Iron Throne
 •   28. Break the Wheel
 •   29. You Have a Choice
 •   30. The White Book
 •   31. The Last of the Starks
 •   32. A Song of Ice and Fire
نقد و بررسی
اخبار

تایوین: یک شیر، ذهن خودشو درگیر نظرات گوسفند نمی‌کنه!


دنریس: دفعه‌ی بعد که دست رو من بلند کردی، آخرین باری هست که دست داری!


جیور: افتخار، باعث شد بری و افتخار تو رو برگردوند.

جان: دوستهام منو برگردوندند.

جیور: من نگفتم این افتخار ازآنِ توئه!


سرسی: وقتی وارد بازیِ تاج و تخت شدی یا باید برنده بشی و یا باید بمیری. حد وسطی وجود نداره.


رامسای: اگه فکر می‌کنی این یه پایان خوشه، پس نشون میده با دقت نگاه نمی‌کنی.


سرسی: خدایان رحم ندارند. برای همینه که خدا شدند.


سرسی: هر چقدر تعداد کسانی که دوست داری، بیشتر باشه، ضعیف‌تری. کارهایی براشون انجام میدی که می‌دونی نباید بکنی. نقش یه احمق رو براشون بازی می‌کنی تا اونا رو خوشحال کنی. تا امنیت‌شونو تضمین کنی. این یه حقیقته. حقیقتی که خیلی از ما قبولش داریم ولی باز هم تکرارش می‌کنیم.


جان: بعضی وقتها اونقدر از خودم بدم میاد که می‌خوام خودمو بُکشم.

سم: منم بعضی وقتها اونقدر از خودم بدم میاد که دلم می‌خواد تو رو بکشم!

جان: چرا؟!

سم: چون یه کارهایی می‌کنی که من از خودم متنفر میشم!


« Sean Bean / Ned Stark وقتی زمستون بیاد گرگی که تنها باشه میمیره... ولی گَله زنده میمونه »


لرد بیلیش به سانسا استارک:
به دور و برت نگاه کن همه ی ما اینجا دروغگوییم,
و همه ی ما هم از تو توی اینکار بهتریم.

« petyr baelish / aiden gillen »


چیزی که نمیدونیم معمولا همون چیزیه که مارو به کشتن میده.

« petyr baelish / aiden gillen »


تنها راهی که میشه
مردمو وفادار نگه داشت،
اینه که مطمئن بشی
از تو بیشتر از دشمن می ترسن.

« Cersei Lannister »


هودور!

« Hodor / Kristian Nairn »


پدرم بهم گفت هیچ شرمی تو ترس نیست. مهم اینه که چجوری باهاش روبرو میشی!

« Jon Snow / Kit Harington »


سعی کن نجنگی ... ولی اگه مجبور شدی ، حتما پیروز شو !

« eddard stark/sean bean »


دلم برات تنگ میشه...
"جان اسنو به آریا استارک"

« Jon Snow »


شمالی ها هرگز فراموش نخواهند کرد.


هیچ کدوم از شماها مرگ منس رو ندید...
من دیدم...
پادشاه جنوبی-استنیس- که ارتش مارو شکست داد میخواست اونو زنده زنده بسوزونه که به ما یه پیغام بفرسته...
جان اسنو از فرمان اون عوضی سرپیچی کرد...
تیر جان اسنو بخشش بود...
کاری کرد شجاعت میخواست...

« Tormund »


تو خیلی مهربونی، و این موضوع یه روزی تو رو به کشتن میده ...

« Tyrion Lanister / Peter Dinklage »

ارسال دیدگاه جدید

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربریتان شوید یا عضو سایت شوید.

دیدگاه های ارسال شده

Siavash_Red2 پروفایل 21 تیر 1398
پاسخ به دیدگاه

از اول با این سریال حال نکردم به نظرم بهترین سریال تاریخ همون چهار فصل فرار از زندانه
از اولش ادم مجذوب خودش کرد
اونایی که دنبال کردن میدونن که یه زمانی امتیازش 9.5(سال 2009-2010) بود. نمیدونم چرا افت کرد

نمایش دیدگاه
frank casel پروفایل 22 تیر 1398
پاسخ به دیدگاه

اين سريال تا فصل ششم يكي از بهترين سريال هاي اين چند سال بود وقابل قياس با فرار از زندان نيست
فكر قشنگي اين نويسنده داشت وهنوز هم كتاب را تمام نكرده اينها ميخواستند هرچه سريع تر از هزينه هاي سنگين كه براي اين سريال خرج مي شد جلوگيري كنند و سودي هم ببرند كه به اين نتيجه رسيدند

نمایش دیدگاه
Crime_man پروفایل 17 تیر 1398
پاسخ به دیدگاه

یک سریال خیلی خوب اما با پایان نسبتا بد!
اما نباید نیمه پر لیوان رو فراموش کرد!

نمایش دیدگاه
mim.you پروفایل 12 تیر 1398 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

ناموسن چرا؟! حتمن باید اینقدر زود تمومش میکردین؟! شخصیت نایت کینگ پتانسیل خیلی بالایی داشت که به یه ابر ویلن تو تاریخ تلویزیون تبدیل بشه اما اینکه جنگ باهاش کلن تو یه قسمت جمع بشه کمی آزار دهنده بود برای من. حداقل تو چنتا قسمت میکشوندن تا اون ترس به بیننده منتقل بشه، بیننده با خودش بگه نکنه بزنه همرو بکشه؟!
من یه تئوری تو سرم داشتم، اینکه جنگ با نایت کینگ به پایتخت کشیده بشه و ……
نه من خیلیا تئوری های متفاوت و جالبی رو مطرح میکردن، اما شو رانر ها رفتن سراغ آبکی ترین. به شخصه خودم وقتی بعضیاشونو میشنیدم موهای تنم سیخ میشد که مثلن اگر اینجوری بشه، چی میشه ها…..
اما چه فایده، حیف.

نمایش دیدگاه
siavash-monjezi پروفایل 25 تیر 1398
پاسخ به دیدگاه

داداش نایت کینگ استراتژی نداره که بخواد داخل چندتا جنگ حمله کنه مثل جنگ راب استارک و تایوین لنیستر

نمایش دیدگاه
fatemeh.rsg پروفایل 12 تیر 1398 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

فصل آخر همه به حقشون رسیدن جز جان بیچاره ….

نمایش دیدگاه
M.S.84.SH.83 پروفایل 1 تیر 1398
پاسخ به دیدگاه

میدونم نظرم خیلی مخالف داره، ولی به نظرم نسبتا سریال خوب تموم شد. متاسفانه من به دلیل بعضی گرفتاری ها نتونستم فصل هشت رو همون وقت که اومد ببینم و میشنیدم که میگفتن گند زدن و خراب کردن. و مدام با خودم میگفتم مگه چی شده که اینقدر ناراضین. ولی امروز دیدمش و اون طور که فکر میکردم بد نبود. البته درسته که نقص هایی داشت و برخی سکانسا هندی بود، ولی قابل قبول تموم شد حداقل واسه من. این فقط نظر منه و میدونم مخالف زیاد داره. درهرحال گفتم.

نمایش دیدگاه
Tehrani.ali پروفایل 7 تیر 1398
پاسخ به دیدگاه

اگه قرار باشه سریال طوری تموم بشه که من دوست دارم خب بله خوب نبود اما اگه حق مولف رو در نظر داشته باشیم که منطقی هم هست فرمایش شما درسته و منم موافقم

نمایش دیدگاه
mjdmjd پروفایل 31 خرداد 1398 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

در ادامه مطلبی که در بالا نوشته بودم و در باره جنبه های نمادین فصل پایانی بود، بی ارتباط ندیدم نگاهی گذرا و نمادین داشته باشم به درونمایه کلی مجموعه با در نظرگرفتن دو تم اصلی مرگ و زندگی که کامل کننده مطلب قبلی نیز هست:
“نغمه یخ و آتش” داستان پرشور و پر فراز و نشیب انسان است برای رسیدن به توازن مرگ وزندگی. یخ نمادی می تواند باشد از مرگ و آتش نمادی از زندگی. هر کدام دیگری را می تواند خنثی کند و در عین حال هریک به تنهایی می تواند مخرب باشد و ویرانگر، همچنانکه شاه تاریکی از سرزمین یخ و زمستانهای طولانی (وینترفل) سر بر می آورد و دنریس تارگارین از آتش. آتش لجام گسیخته دنریس را از فراز اژدهای مهیب دیدیم که شهری را ویران کرد. “شاه تاریکی” مرگ است و جز مرگ چیزی نمی خواهد. او حتی هیچ دیالوگی هم ندارد و همین هم او را همچون مرگ اسرارآمیز می کند. او در آنچه انجام می دهد اختیاری ندارد و شخصیت منفی محسوب نمی شود. جان اسنو که خون استارک و تارگارین را هر دو با هم دارد می تواند نماد و نمونه ای باشد از انسان که نگاهش به مرگ به او جسارت زندگی با تصمیمهای بزرگ و با افتخار می دهد. برای زندگی و نجات زندگان یک تنه به زیر بارانی از تیر (نبرد حرامزاده ها) و به استقبال مرگ می رود، اما این تهور و شور فرمانده، لشکری با انگیزه را به دنبالش می کشاند و سرانجام شکوه پیروزی زندگی با عزت و افتخار را جشن می گیرند. جاه و مقام و قدرت بی حد و مرز تخت آهنین رابرت براثیون را به عیش و نوش و غفلت و جافری بی تجربه را به خود شیفتگی و قتل و دگرآزاری می کشاند و سرسی را آنچنان شیفته خود می کند که می پندارد مرگ در کمین را هم می تواند بفریبد، اما مرگ همچنانکه آریا نیز از استاد بی چهره و اسرار آمیز خود (faceless man) آموخته بود، چهره های مختلفی دارد و سر انجام نه با چهره زامبی یخی (White Walkers) که در نقاب زندگی و با آتش دنریس به سوی او روانه می شود.
جان اسنو بارها خیره در چشمان شاه تاریکی می نگرد و نگاه شاه تاریکی هم منفعلانه است. او که چنین با عزم و اراده و استقلال رای، آزادانه و متهورانه زندگی می کند، آنجا که با خیانت و نافرمانی عده ای حسود و کینه توز و بزدل کشته می شود، ارباب روشنایی (Lord of light) را وا می دارد که از شاه تاریکی فرصت زندگی دوباره بگیرد. اما این بار سرنوشت او را در برابر تصمیمی به مراتب بزرگتر قرار می دهد: او باید برای نجات زندگان، خود همچون یخی باشد بر روی آتش زندگی عشقش دنریس که همچون رابطه خود آن دو لجام گسیخته است. سر انجام پس از یک جدال درونی چنین می کند و گر چه زندگی را به دیگران هدیه می دهد، اما قلبی رنجور و دردمند برای خود به جا می گذارد، چرا که ترانه مرگ و زندگی همیشه نغمه ای شاد نیست. جان اسنو نمادی است از نژاد انسان که خوب آگاه است که مرگ همیشه در کمین است و زمستان در راه است (Winter is coming) و این حس شاید بتواند تعادلی به زندگی بخشد که در فرصت محدود، خردمندانه و شجاعانه زندگی کند که به قول شکسپیر در نمایشنامه جولیس سزار ” ترسوها هزاران بار قبل از مرگ می میرند، اما شجاعان هرگز طعم مرگ را نمی چشند مگر یک بار”. با چنین توازنی نژاد بشر می تواند در کنار یکدیگر با امید به”رویای بهار” به زندگی در زمستان ادامه دهد. رویای بهار(A dream of spring) همچنین عنوان آخرین جلد منتشر نشده از مجموعه هفت جلدی ترانه یخ و آتش است که در فصل پایانی سریال هم به شکلی نمادین با رویش گیاهی در انبوه یخ و برف به آن اشاره شد، اثری فاخر و عظیم که با آن جرچ مارتین را اگر شکسپیر زمانه بخوانیم گزاف نگفتیم.

نمایش دیدگاه
mjdmjd پروفایل 1 تیر 1398
پاسخ به دیدگاه

“مطلب بالا” در واقع دنباله مطلب دیگری است که در 8 خرداد در بخش نقد در پایین صفحه نوشته بودم.

نمایش دیدگاه
koorosh salarian پروفایل 21 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

باوو Kit Harington رو بستری کردند همین الان خبرش امد… عمق فاجعه رو الان میشه فهمید.

نمایش دیدگاه
hamidrezasdr پروفایل 16 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

دوستان به نظرم این یک مساله ای پشتش بوده (سیاستهایی که مردم ازش بی خبرن) ، به طور مثال شاااید نخواستن که این سریال به یک شاهکار تبدیل شه تا توقعات مردم بالا نره ، به طور مثال کمپانیهایی مثل بنز یا بی ام و ، ماشینهای بسیار پیشرفته تر از اینی که توضیع میکنن رو تولید کردن ، اما برای اینکه توقع مردم بالا نره کم کم موارد جدیدی که ساختنو ارائه میکنن چون اگر پرده از بهترین تولیدشون بردارن برای آینده به مشکل میخورن ، این سریال هم میتونه جزوِ همین گروه باشه ، یعنی اگر از هر لحاظ بی نقص تموم میشد امکانش بود مردم دیگه گرایش به سریالهای دیگه (خصوصاً تو این سبک) نداشته باشن ، چون مردم بر اساس قیاسهاشون انتخاب میکنن ، ولی الان همۀ بیننده ها دچار یک خلاء شدن که ناخودآگاه برای پر کردنش میرن سراغ سریالهای دیگه .
فقط مطلبی که اذیتم میکنه اینه که واقعاً غیرمنطقیه که میگن برای همچین سریالی با این تعداد بیننده سرمایه گذار نبوده (طبق مطالبی که پارسال خوندم) ، این حرف بیشتر شبیه دروغِ تا دلیل .
در آخر با این حال درسته که طبق میل بیننده ها تموم نشد اما به نظرم با توجه به دستوراتی که از بالا صادر شده بوده (که ما بیخبریم) این بهترین حالتی بود که میشد سر و تهشو هم آورد .
ببخشید که نظرم طولانی شد
🙏🏻

نمایش دیدگاه
generalhd پروفایل 19 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

داداش ناموساً بگو جنستو از کجا جور میکنی! یعنی پشمام ریخت از اینهمه تئوری که دادی.
بخدا همه‌چی تئوری توطئه نی، HBO هم ..خل نیس که بیاد گند بزنه به سریالش که مثلن “توقع مردم بالا نره”! خود HBO به 2 سازنده‌ی اسکل سریال پیشنهاد ساختن تا 10فصلو داده بودن ولی خود این دوتا قبول نکردن و میخاستن سریع جمش کنن.
یه گوگل ساده کنی میفهمی دلیلش این بوده که دیزنی تریلوژی بعدیِ استار وارز رو داده دست این دوتا احمق اینا هم جوگیر شدن گفتن سریع اینو جمعش کنیم بریم سراغ استار وارزمون وگرنه مطمئن باش چیزی که تو این فصل 8 نشون دادن رو حداقل میتونستن تا 2 یا 3فصل بست‌ـش بدن نه که اینجوری تموم کنن مگه مرض دارن اخه از عمد گند بزنن بهش :)))

نمایش دیدگاه
hamidrezasdr پروفایل 20 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

من ابتدای دیدگاه عرض کردم کم شااااید ، همینطور که دیدگاه من بر حسب احتمالِ ، صحبت شما هم درستِ اما مجدد احتمالِ ، چون ما که در جریان سیاستهای اونا نیستیم ، و اینم بگم که این سریال اولین سریالی بود که دیدم ، نه اونقدر پیگیرم که بخوام دلیل این گندکاری رو بفهمم و نه سوادشو دارم که بخوام نقدش کنم ، فقط یه دیدگاه بود ، چون 90% انتخابهایی که ما داریم ، در واقع انتخاب ما نیست ، خواستن که انتخاب کنیم ، این هم به همین شکلِ ، ما قدرت انتخابی برای شروع یا پایان یک سریال نداریم ، پس چیزی رو که نمیدونیم چطور و چرا انتخاب شده نظر قطعی هم نمیتونیم در موردش بدیم .
پایان این سریال هم از دستۀ همین انتخابهاست که درواقع هرگونه قضاوتی راجع به این موضوع صرفاً نظر شخصیِ به حساب میاد .

نمایش دیدگاه
behnam-68 پروفایل 14 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

من قسمت اخر را 1 دادم

نمایش دیدگاه
M.M.P پروفایل 16 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

ب نظر من ک واقعی و غیر تکراری تموم شد

نمایش دیدگاه
no1 پروفایل 12 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

واقعا مایه ی تاسف عه منی که 4 یا 3 بار هفت فصل اول این سریال رو دیدم و عاشقش بودم حتی حاضر نیستم قسمت آخرش رو الان ببینم :/

نمایش دیدگاه
Kingxxaz پروفایل 4 تیر 1398
پاسخ به دیدگاه

دقیقا مثل خودم…

نمایش دیدگاه
ryanunited پروفایل 9 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

نمیشه امتیازی که دادیم رو عوض کنیم؟
فکر کنم خیلیا این مشکل رو دارن
البته من همیشه سریال تموم میشد بعد امتیاز میدادم اما اینبار اشتباه کردم
8.5 دادم اما الان باشه 7.5 میدم تمام خاطرات و هیجان فصلهای قبل رو نابود کردن دوتا احمق
فصل آخر فاجعه بود برای یک سریال امریکایی
محاله دیگه این دوتا کودن سریال بسازن من برم سمتش

نمایش دیدگاه
jowjejowjia پروفایل 13 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

اگه منظورت سایت 30namaست، باید بگم نه نمیشه امتیازو تغییر داد(شاید در آینده این آپشن رو اضافه کنن)، ولی تو imdb میتونی تغییر بدی.
فقط من نمیدونم چطوری امتیاز 8.5 دادی :-/ حتا تو imdb هم ب جز 1تا10 گزینه دیگه ای نداره!

نمایش دیدگاه
ryanunited پروفایل 20 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

دوستان منظورم همین سایت 30 نماست
imdb هم تاحالا امتیاز ندادم
کلا به دو سه تا سریال و فیلم امتیاز دادم اونم در گذشته
ببخشید من خیلی وقت پیش امتیاز دادم گمان کردم نیم هم میشه داد که قطعا پس 9 دادم الان 7 هم زیادشه
بازم ممنون
ببخشید حواس نمیمونه برای آدم!!!!!

نمایش دیدگاه
koorosh salarian پروفایل 14 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

واقعا نمیشه خارج از عدد ۱_۱۰ داد این نیم رو از کجا آوردی؟
منم واقعا دوست دارم امتیاز ای که به این سریال دادم رو عوض کنم. ۷ به سرش زیاده

نمایش دیدگاه
ryanunited پروفایل 9 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

باعرض سلام دوستان
من خیلی سریال دیدم و با توجه به سنم از دهه 90 سریالها رو به صورت به روز دیدم نه چند فصل بیاد بعد بشینم ببینم
فقط هم برای سرگرمی چون وظیفه و مهارت ماها نقد کردن حرفه ای نیست
درمورد GOT: تمام فصلها به جز فصل اخر روند به این شکل بود که قسمتهای ابتدایی ضعیف شرروع میشد بعضا با بعضی دیالوگهای اضافه در هر قسمت اما رفته رفته به اوج میرسید در انتهای فصل مجددا دوباره فصل بعد افت شدید داشت
در مجموع سریال تا انتهای فصل 7 جزو برترین سریالهای تاریخ بود نه برترین!!!
اما فصل 8 به شدت ناامید کننده و ضعیف بود
سریعا شخصیتها حذف میشدن و مشخص بود قصدشون ماست مالی کردن و جمع کردن سریع سریال هست
اصلا منظورم پایان نیست چون همین پایان رو هم باید مفصل تر و با حوصله تر جمع و جورش میکردن
در ضمن Breaking Bad رو نمیشه بااین مقایسه کرد چون در دو ژانر مختلف هستند
چه اصراری دارین که یا انقد بکوبین این سریالو که افتضاح بوده یا تا اوج بهترین سریال تاریخ ببرینش
هرکس نظری داره قطعا و نمیشه به کسی حرف خودمونو دیکته کنیم
در ژانر این سرال من بخوام مقایسه کنم با LOST مقایسه میکنم
اون شاهکار JJ Abrams کجا و این دوتا نادان کجا
شما 121 قسمت میبینی که یه لحظه نمیتونی پلک بزنی چون حتی 1 دیالوگ اضافه مشاهده نمیکنی
اما با این 73 قسمت مقایسه کن یه جاهایی سکانسهای اضافه و حوصله سربر داشت واقعا داشت نگین نداشت
تمام قسمتهایLOST در اوج هیجان ماجراجویی معمایی بیننده رو میخکوب میکنه و یک پایان باشکوه و باز…
دوستانی که ندیدن حتما ببینن بعد خودشون مقایسه کنن
بازم میگم هردو سریال بینظیرن ودر تاریخ شاهکار فقط JJ Abrams بسیار بهتر عمل کرد
نظر همه هم محترم
اما فصل 8 این سریالو به کل خراب کرد و خیلی بی معنی شد اگر از قسمتهای اول هر فصل به جز فصل 1 بگذریم که ضعیف پیش میرفت
من لاست رو 6بار دیدم بازم نکات جدید و خوش ساخت بودنش کاملا مشهود میشه
بسیار دقیق و با ظرافت
اما گات رو میخواستم از اول با 1080 ببینم دانلودم کردم ولی پاک کردم چون دیدنش بی معنیه به جز سکانسهای جنگیش که بی نظیره

نمایش دیدگاه
Arash_n1378 پروفایل 10 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

با لاست موافقم. فقط اونایی که نفهمیدن چی شد ، از سریال ناراضین. وگرنه یک سکانس اضافه هم نداشت لاست❤

نمایش دیدگاه
joker76 پروفایل 9 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

لاست؟!!!
جدا؟!
لاست حتی اگه سه فصل اولش که اوجش بودن رو با گات در نظر بگیریم بازم پایین تره! حالا بگذریم از اینکه سه فصل آخر افت داشت و پایانش بد بود

“درمورد GOT: تمام فصلها به جز فصل اخر روند به این شکل بود که قسمتهای ابتدایی ضعیف شرروع میشد بعضا با بعضی دیالوگهای اضافه در هر قسمت اما رفته رفته به اوج میرسید در انتهای فصل مجددا دوباره فصل بعد افت شدید داشت”

دیالوگ های اضافی؟!!!
شوخی می کنید جناب؟!
یکی از مشکلات دو فصل آخر این بود که بقول شما همین دیالوگ های اضافی! رو نداشت!
این دیالوگ ها زمینه چینیه
این دیالوگ ها پرداخت به جزئیاته
از من بپرسید با این که میگم چهار فصل اول شاهکاره ولی بازم پرداخت کافی نداشت و باید بیشتر پرداخت می داشت و باید دیالوگ های اضافی! بیشتر بود!
اگر پرداخت به جزئیات اینقدر اذیتتون میکنه موندم شاهکاری مثل وایر ببینید چی میگید…

نمایش دیدگاه
ryanunited پروفایل 11 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

دوست عزیز
من با دیالوگهایی که به جزئیات می پردازه مشکلی ندارم تازه دارم میگم ایراد فصل 8 اگر با همین پایان هم درنظر بگیریم باید بیشتر بسط میداد و به جزئیات می پرداخت نه ظرف 1 دقیقه تصمیم به حذف یک شخصیت میگرن و لحظه بعد میکشنش
واقعا بخوام موردی بگم یادم نیست چون 1 بار همراه زمان انتشار دیدم ولی دیالوگهایی که مربوط به فیلم نبود
یعنی شما وقتی پایان رو دیدی میبینی این سکانسها یا دیالوگها بود و نبودش اصلا تاثیری نداره منظورم اونهاست
سریال وایر هم دیدم در نوع خودش بینظیره
بریکینگ بد هم استثنایی هست
اما لاست قبول که فصل 4و 5 افت داشت اما فصل آخر بسیار قدرتمند بود و به جزئیات خوب پرداخت
پایانش هم باز بود که هرکس برای خودش تحلیل کنه همین بود که میخکوبمون کرد
وصحنه آخر که شاهکاره
جک رو میبینی رو زمین در حال مردن و هواپیما از بالای سرش عبور میکنه که دقیقا صحنه اول شروع سریاله منتها بعد از سقوط هواپیما!!!!!
انتظار برای دیدن قسمتهاش کشنده بود
مثلا در قسمت 2 معما مطرح میکنه اما ماقبل آخر به جواب میرسی و بیننده رو تشنه نگه میداره کل سریال
بازی بازیگرهارو که دیگه لازم نیست بگم
حالا شما برگرد از اول دوباره ببین اگر تونستی کوچکترین اشتباهی ازش بگیری
این دقت و هوش و ظرافت JJ Abrams رو نشون میده که واقعا با برنامه سالها براش زحمت کشیده قبل ساختش نه مثل گات 2 سال انتظار برای فصل پایانی با اون افتضاح
فرمت سریال هم که مثل پازله که در تاریخ منحصر به فرده
گذشته حال آینده رو تیکه تیکه میده خودمون باید سرهم کنیم
بازم هردو سریال جزو برترینهای تاریخن
کاش فصل 8 رو درست میساختن 2سال هم که زمان گرفتن هیچ توجیهی نداره جز حماقت و حرفه ای نبودن سازندگانش

نمایش دیدگاه
mts920 پروفایل 9 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

در رابطه با لاست موافقم / لاست بهترین سریاله / قشنگ معلومه از 10 سال قبل از ساخت همه چیش برنامه ریزی شدست

نمایش دیدگاه
joker76 پروفایل 8 خرداد 1398 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

بخش هایی از نقد رضا حاج محمدی درباره سکانس انتخاب برن به عنوان پادشاه که واقعا جالبه :

«مسئله‌ی اول این است که کرم خاکستری، اعضای این شورا را با هدفِ مجازات کردنِ جان اسنو و عدالت‌خواهی برای ملکه‌اش دور هم جمع کرده است. اما اعضای شورا از خواهرِ قاتل (سانسا)، برادر قاتل (برن)، دیگر خواهرِ قاتل (آریا)، بهترین دوستِ قاتل (سم)، محافظ قسم‌خورده‌ی خواهرِ قاتل (بریین)، دستِ قاتل (داووس)، دوستِ خواهرِ قاتل (گندری)، پسرخاله‌ی قاتل (رابین اَرن)، دستِ پسرخاله‌ی قاتل (یان رویس)، دایی قاتل (ادمور تالی) و یک سری اعضای بی‌اهمیت تشکیل شده است. کرم خاکستری برای مجازاتِ قاتل ملکه‌اش، هیئت منصفه‌ای از خانواده‌ و نزدیکانِ قاتل را دور هم جمع کرده است.!!

سؤال بعدی این است که حالا که سانسا ادعای استقلال می‌کند، چرا دیگر لُردها و بانوها، آن را ادعا نمی‌کنند. مخصوصا آهن‌زادگان و دورن. نه‌تنها دورن به‌عنوانِ سرزمینی که هیچ‌وقت حتی با اژدهایان هم فتح نشده، همیشه به‌عنوان مستقل‌ترین سرزمین وستروس شناخته می‌شود [و اگر در برهه از تاریخ ساکت بوده اند فقط به زور توافقات و ازدواج های سیاسی است که ساکت ماندند] و تصورِ عدم استقلال‌خواهی بیشتر آن‌ها با وجود نابود شدن قدمگاه پادشاه نه تنها یکی از غیرمنطقی‌ترین لحظاتِ تاریخ سریال را رقم می‌زند، بلکه کلِ دلیل همراهی یارا گریجوی با دنی این بود که استقلال جزایرِ آهن را به دست بیاورد. دلیلش واضح است. نویسندگان می‌خواهد استقلال شمال را زورکی به‌عنوان دستاوردِ نهایی سانسا معرفی کنند.

در جریان همین صحنه‌ی جلسه‌، داووس برای منصرف کردنِ کرم خاکستری از مجازات کردنِ جان اسنو به او می‌گوید که می‌تواند آویژه‌هایش را بردارد و در ریـچ، خاندان خودش را راه بیاندازد. چون دیگر کسی در ریـچ زندگی نمی‌کند. اما داووس یا بهتر است بگویم نویسندگانِ عنان از کف داده‌ی سریال نمی‌دانند که نه‌تنها آویژه‌ها به خاطر اخته‌بودنشان نمی‌توانند بچه‌دار شده و خاندانِ خودشان را تأسیس کنند و گسترش بدهند، بلکه نابودی خاندانِ تایرل و کشته شدنِ لُرد خاندان تارلی به این معنی نیست که هزاران هزار نفری که در ریـچ زندگی می‌کنند ناگهان ناپدید شده‌اند یا مشکلی با سکنا گزیدن یک سری سربازِ خارجی درکنار گوششان نخواهند داشت.»

نمایش دیدگاه
koorosh salarian پروفایل 8 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

درود. تو تا سوآل دارم…
1.همان طور که در جریان هستید. دارند امظاء جمع آوری میکنند واسه ساختن فصل ۸ و شاید هم ۷ گات تا الان که نگاه کردم ۱.۵میلیون رو رد کرده، اگه به ۳ میلیون برسه چه اتفاقی میرفته؟ صرفا جهت شنیدن صدای اعتراض مردم هست یا نه، قانونی هست که باید اجرا بشه؟
2.اون دوستان ای که بیشتر زبان بلد اند و در شبکه های اجتماعی. و… میروند و اخبار رو به صورت حرفه ای دنبال میکنند. واکنش عوامل، بازیگران. و… در مورد پایان بندی سریال رو چطوری توصیف میکنند؟ اصلا نظرشون چیه؟

نمایش دیدگاه
Paris642 پروفایل 9 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

اگه فیلم لحظه ای که کیت هرینگتون و امیلیا کلارکو لحظه ای که فیلمنامه رو اولین بار میخونن ببینی، دوتاشون گریه میکنن، دوتاشونم تو مصاحبه های جدا گفتن که پایان داستان به نظرشون نا امید کننده بوده و امیلیا ادای استفراغ کردن درمیاره! نویسنده کتاب میخواسته ده فصل بسازه که نویسنده های سریال نزاشتن، این امضا کردن هم کسیکه گذاشتتش خودش گفته با این کار فقط میخوان احساس و نظرشونو به گوش نویسنده ها برسونن. همین. شما اسون بگیرین، حداقل چند سال با این داستان کلی حال کردیم!!!

نمایش دیدگاه
mts920 پروفایل 8 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

درود / سوال اولت ، تقریبا هیچ اتفاقی نمیوفته و فقط نمادینه که بگن سریال رو به فنا دادید / 2- زیاد نمیدونم ولی میگفتن خیلی زحمت کشیدیم و بی احترامیه که بگید بده :/

نمایش دیدگاه
koorosh salarian پروفایل 9 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

سپاس از پاسخ گویی شما

نمایش دیدگاه
iranbahar پروفایل 7 خرداد 1398 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

آخر سریال این جنبه نمادین داشت که دروگون و دنریس رفتن طرف شرق و آریا رفت طرف غرب؟

نمایش دیدگاه
mjdmjd پروفایل 9 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

با سلام، در پاسخ به سوال شما و دیگر جنبه های نمادین بخش پایانی مطلبی رو نوشتم که دوستان سایت اونو تو بخش “نقد” قرار دادند. اگه مایل بودین میتونین اونجا مطالعه کنین

نمایش دیدگاه
iranbahar پروفایل 10 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

ممنونم. حتما می خونم.

نمایش دیدگاه
ali_hoseini پروفایل 6 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

شرط اينكه يه تارگرين نسوز باشه چيه؟بايد هم پدر و هم مادرش تارگرين باشن؟اون برادر دنريس برادر ناتني دنريس بوده كه با طلاي مذاب سوخت؟چي باعث ميشه كه بعضي تارگرين ها نسوز ميشن يا بعضي نسوز نميشن؟

نمایش دیدگاه
Frodo پروفایل 7 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

سلام دوست عزیز، در مورد خیلی از اتفاقات این سریال نمیشه از منطق و دلیل صحبت کرد، هزار تا از این باگ ها داره این سریال، تنها جواب میتونه این باشه که اون دو تا پت و مت حال کردن اینجوری باشه، آخه اون دو تا میخوان همه رو غافلگیر کنن.

نمایش دیدگاه
ali_hoseini پروفایل 7 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

آره انگار قسم خورده بودن كه حتما بايد پايان سريال غيرقابل پيشبيني باشه تا همه بفهمن ما غير قابل پيشبيني هستيم و خفنيم
ولي يه پايان خوب و عالي قابل پيشبيني بهتر از يه پايان بد غير قابل پيشبينيه
يه كتابي هست به اسم اژدهازادگان كه جورج آر آر مارتين نوشته
در مورد تاريخ خاندان تارگرين هست
تو ايران هم ترجمه شده
فكر كنم كتاب جالبي باشه و جواب من تو كتاب باشه

نمایش دیدگاه
iranbahar پروفایل 6 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

به نظر بنده پایانش خیلی بد نبود و فقط خیلی غم انگیز بود و دیگه بیشتر اتفاقاتی که می افتاد با عقل و منطق جور نبود و شخصیتهای مثبت مثل تیریون و جان اسنو هم نشون دادن اونروی سکه هم دارن

نمایش دیدگاه
hosseinmhd01 پروفایل 5 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

ولی اگه بخوایم منطقی نگاه کنیم یحتمل ترین احتمال اتفاق افتاد نشون داد که خوب بودن یه بدی هاییم داره (جان بودن)

نمایش دیدگاه
s.Ali84 پروفایل 5 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

از اولش چندان سریال فوق العاده ای نبود. فقط همه تحت تاثیر یه جو همگانی و تعریف و تمجیدها، از سریال خوششون میاد.
وگرنه در مقایسه با لاست، وست ورلد، برکینگ بد، فارگو و خیلی سریالهای دیگه اصلاً سریال خوبی نبود.
این پایان به نظرم درخورِ سریال بود و اصلاً نمیتونست پایان دیگه ای داشته باشه. موضوع سریال نبرد هفت خاندان برای رسیدن به پادشاهی بود، خب معلومه که آخرش باید یکی به پادشاهی برسه. البته فصل هشت یه افتضاح کامل بود. فقط جنگیدن و حذف نوبتی کاراکترها به شکی کاملاً قابل پیش بینی

نمایش دیدگاه
Shahin137 پروفایل 10 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

درسته که فصل آخر ضعیف ترین فصلش بود ولی هنوز هم بدترین قسمتش از بهترین قسمت همه ی سریال های دیگه با اختلاف فاحش بهتره!درسته که هفت فصل بی نظیر داشت و یه فصل ضعیف ولی اون فصل ضعیف هم نسبت به بقیه ی فصل ها ضعیف بود و باز هم از همه ی فصل های سریال های دیگه بهتر بود!کلا گات بهترین سریالیه که تاریخ به خودش دیده ولی حیف شد که با یه پایان بی نظیر میتونستن تا ابد سریال رو جاودانه کنن ولی ضعیف ترین پایان ممکن رو ارائه دادن!شما هم نظرت رو واسه خودت نگه دار!کسی که لاست رو با گات مقایسه میکنه معلومه که نمیشه روی نظرش حساب کرد!

نمایش دیدگاه
ryanunited پروفایل 9 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

کاملا با نظر شما موافقم
من برای اومدن فصل جدید لاست لحظه شماری میکردم اما این فصل 8 هم اومد من چند قسمت اول رو دیدم بعد مشخص بود چه افتضاحی دارن میسازن جز قسمت 3 که خب جنگ رو همه دوست دارن
چند روز گذشت تا قسمت اخرو دیدم و بعدش تا دوروز حالم بد بود که چرا 1080 گرفتم از اول سریالو ببینم چون فقط یکبار همزمان با پخش دیده بودم
خیلی سکانس ها در طول فصول مختلف ادم حوصلش سر میرفت انگار مجبور بودن مثلا 1 ساعته بسازن دیدیم که آخرشم خیلی چیزا بی ربط و بی معنی بود
اصلا با شاهکار بی بدیل تاریخ مثل لاست قابل قیاس نبود
مطمئنا اگر قرار بود سریال تموم بشه بعد امتیاز بدن بینندگان سراسر دنیا 8.5 حداکثر مناسب بود

نمایش دیدگاه
pooria1one1 پروفایل 7 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

کاملا قابل پیش بینی رو خوب اودی بسیار خندیدم :))

نمایش دیدگاه
Frodo پروفایل 7 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

با نظرت موافقم که از اولشم بیش از اونچه لایقش بود تحویل گرفته میشد و در انتها هم به نظرم مشخص شد اما، خیلی مهمه اما : یه دلیل عمدش هم اینه که این سریال تو دوره اوج و انفجار رسانه و شبکه های اجتماعی تولید شد و hbo هم از همون اول یه تمرکز خاصی رو گنده کردن و تحت کنترل در اوردن نقد ها و امتیازات سریال داشت و اصلا یه هزینه مشخصی برای جو سازی اطراف سریال ایجاد کرد، نمیگم سریال بدی بود نه، بلکه تا یه جاهایی سریال خوبی هم بود اما نه بیشتر به نظر من، و بسیاری از مشکلات سریال در زمینه درام داستانی و منطق رخداد ها و اتفاقات به شکل خفیف تر هم از فصول ابتدایی سریال همراهش بودند ، اینم بگم به نظر شخصی من این داستان پتانسیل های بالایی داشت اما به هدر رفت . چرا؟ به دلیل اینکه از همون ابتدا تمرکز روی فریب و غافلگیری هایی معطوف بود که فقط باگ هاش رو بپوشونه، بجای پرداخت به درام و منطق داستانی و این عدم منطق داستانی و روایی در انتها سریال رو به ورطه کشوند، این سریال از همون اولم با جو سازی و موج سواری خودشو تا اینجا کشوند و از تویتر و فیسبوک و همه شبکه های اجتماعی بیشترین استفاده رو برد. اما یه نکته دیگه وجود داره و امتیازات سریال هست. بنده به شخصه افراد بسیاری رو دیدم که فقط از روی امتیاز یک فیلم یا سریال میرن اونو میبینن و چون متای بالایی داره تمام ایراداتش رو یا نادیده میگیرن یا اصلا اینقدر محو امتیازن که اصلا ایرادی نمیبینن، اما سوال اساسی اینجاست که این متا ها و امتیازات از کجا میاد؟ امتیاز کاربران و منتقدان! شاید در ظاهر اینطور به نظر برسه اما در واقع اصلا به این شکل نیست و محاسبه امتیازهای برای برخی فیلم ها و سریال هایی که قبلا در موردشون رای زنی شده با الگوریتم های خاصی محاسبه میشه و خودش جزیی از فرایند فروش و جذب مخاطب هست و کمپانی ها بصورت مخفی برای نمرات منتقدان و متای بعضی از اثار پر خرجشون یا فرانچایز های دنباله دارشون زدو بند میکنن و این یه قاعده کلی هست ، حالا شاید چند مورد مثال نقض هم باشه اما سازو کار کلی به این شکله و مثلا یه کمپانی نمیزاره منتقدان یه سایت یا نشریه هر جور دوست دارن امتیاز بدن و با شیوه های مختلف نمرات رو کنترل میکنن، اینم در مورد امتیازات . در همین مورد امتیازات ماجرای سایت گیم اسپات رو هم میشه در مورد بازی یونیتی و بتل فرونت و mgs5 بهش توجه کرد.

در مورد مقایسه سریال ها هم به نظرم bb از مبحث بحران حل و فصل نهایی تونسته جون سالم به در ببره و بقیه به نحوی به بحران پایان بندی بد دچار شدن مخصوصا لاست و وال دد. بهرحال در طول این سریال hbo به تمام اونچه میخواست رسید و فقط این مخاطب بود که به منطقش و بعضی جاها شعورش کمترین توجهی نشد، منطق داستانی و روایی بعضی از انیمیشن های سریالی از گات منسجم تره و در این زمینه نمیشه از سریال دفاع کرد.ممنون که خوندید.

نمایش دیدگاه
kamran62 پروفایل 5 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

سریال لاست از فصل سه از مسیرش خارج شد و خیلی ها دیگه فصل چهار رو ندیدن. این بلا سر والکینگ دد هم اومد. اتفاقا سریالی که همه تحت جو دیدنش همین لاست بود. فارگو فصل اولش فقط قشنگه. فصل دوم معمولی و فصل سوم نصف فصل اول هم نبود. دقیقا عین ترو دکتتیو. وست ورلد فقط نون گیم آف ترونز رو خورد. خیلی ها فصل اول رو دیدن رغبتی به فصل دو نداشتند. چون روند داستان کنده و تا حدودی گیج کننده. و هوادارای خاص خودشو نگه میداره. برکینگ بد سریال خوبی بود. ولی به یه سریال گفتاری عالی معروفه. واقعا خیلی کم خرج تر از بازی تاج و تخته

نمایش دیدگاه
joker76 پروفایل 5 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

بریکینگ بد یه چیزی…
آخه لاست؟! با اون پایانش؟! هرچند پایانش خوب بود هم به پای گات نمی رسید!
یا مثلا وست ورلد فصل دومش خوب بود؟!

دو فصل آخر فاجعه بود
فصل شش و پنج هم خوب
ولی چهار فصل اول شاهکار بودن
واقعا درکتون نمیکنم
ایرادات فصل های اول رو هم نمیگید تا بدونیم مشکلتون چیه فقط همینجوری میگید خوب نبود! میگفتین خوشم نمیاد باز میگفتیم سلیقه اس بالاخره!

نمایش دیدگاه
Arash_n1378 پروفایل 5 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

این فقط نظر شماست. فصل های اولش مخصوصا ۱ تا ۴ از طرف همه ، هم مردم و هم منتقدین نقد های خوبی دریافت کرده. اگه فقط جنگ و کاملا قابل پیشبینی بود هیچوقت ریتش از سریالای جنگی-پادشاهی دیگه این همه بالاتر نمیشد. لطفا بخاطر ضعف این دو فصل اخیر ، کل سریال رو زیر سوال نبرید. جنگی مثل نبرد حرامزادگان تو کل تاریخ سینما و سریال تلویزیونی کم نظیره.

نمایش دیدگاه
Mohammad2978 پروفایل 4 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

اون آهنگی که تو تریلر فصل آخر بود تو این آلبوم آخریه هستش؟

نمایش دیدگاه