سریال How I Met Your Mother 2005

  • English Excerpt
خلاصه داستان

داستان این سریال در سال ۲۰۳۰ شروع میشود که شخصیت اصلی داستان تد مازبی (جاش رادنر) به پسر و دخترش خاطراتی را یادآوری میکند که منجر به ملاقات او با مادرشان (همسر تد) شد که داستان را از قسمت اول به گذشته برمیگرداند و خاطرات را نقل میکند.هر قسمت این سریال در واقع یه خاطره ای هست که تد موزبی برای پسر و دخترش تعریف می کنه...

A father recounts to his children, through a series of flashbacks, the journey he and his four best friends took leading up to him meeting their mother.

اضافه شدن کیفیت جدید x265 720p PSA & x265 1080p d3g & 720p PaHe تمام فصل ها 30 خرداد 1398
به روز رسانی فصل های قبل اضافه شدن دو قسمت \"Alternate Ending\" و \"Bonus\" 07 آذر 1397
دانلود
زیرنویس
تریلر
نقل قول
لینک های دانلود

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 150 MB

انکودر: PaHe

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 180 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 85 MB

انکودر: PSA

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 163 MB

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 515 MB

انکودر: d3g

فصل: 02

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 150 MB

انکودر: PaHe

فصل: 02

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 180 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 02

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 85 MB

انکودر: PSA

فصل: 02

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 163 MB

فصل: 02

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 515 MB

انکودر: d3g

فصل: 03

تعداد قسمت ها: 20

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 150 MB

انکودر: PaHe

فصل: 03

تعداد قسمت ها: 20

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 180 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 03

تعداد قسمت ها: 20

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 85 MB

انکودر: PSA

فصل: 03

تعداد قسمت ها: 20

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 158 MB

فصل: 03

تعداد قسمت ها: 20

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 515 MB

انکودر: d3g

فصل: 04

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 150 MB

انکودر: PaHe

فصل: 04

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 180 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 04

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 85 MB

انکودر: PSA

فصل: 04

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 162 MB

فصل: 04

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 515 MB

انکودر: d3g

فصل: 05

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 150 MB

انکودر: PaHe

فصل: 05

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 180 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 05

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 85 MB

انکودر: PSA

فصل: 05

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 162 MB

فصل: 05

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 515 MB

انکودر: d3g

فصل: 06

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 150 MB

انکودر: PaHe

فصل: 06

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 180 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 06

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 85 MB

انکودر: PSA

فصل: 06

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 162 MB

فصل: 06

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 515 MB

انکودر: d3g

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 150 MB

انکودر: PaHe

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 180 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 85 MB

انکودر: PSA

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 162 MB

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 515 MB

انکودر: d3g

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 150 MB

انکودر: PaHe

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 180 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 85 MB

انکودر: PSA

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 162 MB

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 515 MB

انکودر: d3g

فصل: 09

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 150 MB

انکودر: PaHe

فصل: 09

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 180 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 09

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 85 MB

انکودر: PSA

فصل: 09

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 162 MB

فصل: 09

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 515 MB

انکودر: d3g

فصل: Alternate Ending & Bonus

تعداد قسمت ها: 2

میانگین حجم: 20 MB

فصل: 1

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 1

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 3

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 3

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 4

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 4

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 5

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 5

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 6

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 6

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 7

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 7

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 8

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 8

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 9

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 9

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها


تد: اگه تا ساعت 2 نصف شب، هیچ اتفاقی بین تو و دوست دخترت نیوفتاد، پاشو برو خونه‌ت چون بعدش قرار نیست به چیزی برسی.


تد: اگه تا حالا نترسیدی، یعنی اینکه چیزی رو تجربه نکردی. اگه چیزی رو تا حالا تجربه نکردی، پس چه غلطی داری میکنی تو این زندگی؟


بارنی: رابین: اوضاع من خیلی به هم ریخته‌س. تو از چیه من خوشت میاد آخه؟
بارنی: بالاخره یکی رو پیدا کردم که مثل خودم درب و داغون باشه!


تد: دو تا از بزرگترین روزهای زندگی هر کس؛ اولی اینه که، یه روزی دختر رویاهاتو ملاقات می‌کنی، دومی اینه که می‌فهمی با یکی دیگه‌ست!


تد: بارنی مردم دوست ندارن که بهشون دروغ گفته بشه

بارنی: اشتباه. مردم دوست ندارن بفهمن که یکی بهشون دروغ گفته چون دروغ یه داستان فوق العاده هست که یه نفر با حقیقت میزنه خرابش میکنه

« Barney Stinson / Neil Patrick Harris »


تد: شاید یه کم واست شوکه کننده باشه بارنی ، ولی مردم دوست ندارن که دروغ بشنون.

بارنی: اشتباهه. اونا دوست ندارن بفهمن که دروغ شنیدن. چون دروغ فقط یه داستان عالیه که یه نفر با حقیقت خرابش کرده.

« Neil Patrick Harris / Barney Stinson »

ارسال دیدگاه جدید

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربریتان شوید یا عضو سایت شوید.

دیدگاه های ارسال شده

Jalal MS پروفایل 23 تیر 1398
پاسخ به دیدگاه

هر وقت که ناراحت بودم … هروقت که دل تنگ بودم … هر وقت که استرس داشتم
میومدم دو قسمت از این شاهکار رو میدیم و شر شر اشک میریختم و تمام بدبختی ها رو فراموشی میکردم

پایانش کاملا منو تو بغض برد و بعد بغضمو شکست و اشکمو در آورد
بر خلاف پایان مضخرفی که Big Bang Theory داشت

خلاصه واقعا از این سریال لذت بردم
از موسیقی هاش … از شخصیتاش … از داستان های کوچیک و بزرگش

و خواشمندم از هرکسی که این پیامو میخونه و حرفای منو قبول داره
دیدن این سریال رو به اطرافیانش پیشنهاد کنه .

نمایش دیدگاه
kimiyaa پروفایل 22 اسفند 1397
پاسخ به دیدگاه

کاش بازم میساختن :(((((

نمایش دیدگاه
soroush.khaledi پروفایل 19 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

دوست عزیز منم از خدامه بازم بسازن ولی هیچ وقت به خوبی اون موقع در نمیومد به عنوان مثال سریال prison break چهار فصل خیلی عالی در بازه سال 2005 تا 2009 ساختن ولی تو سال 2017 اودن فصل 5 رو ساختن با کیفیتی بسیار پایین تر از 4 فصل قبلی .

نمایش دیدگاه
Sepehr9292 پروفایل 30 بهمن 1397
پاسخ به دیدگاه

barney : i only have one rule .
old ted : barney said this a lot
.
.
.
barney : there is an exception
old ted : and it always the same exception
barney : unless she’s hot

نمایش دیدگاه
soroush.khaledi پروفایل 6 بهمن 1397
پاسخ به دیدگاه

یک سریال بسیار عالی من 4 بار دیدم ایکاش میتونستم این سریال رو از ذهنم پاک کنم و دوباره ببینم

نمایش دیدگاه
pouya.es پروفایل 14 دی 1397
پاسخ به دیدگاه

تاحالا 7 بار کامل این سریالو تموم کردم هیچوقت هم از دیدنش نه خسته شدم نه میشم

نمایش دیدگاه
sazaleze21 پروفایل 21 دی 1397
پاسخ به دیدگاه

دختر بودی میشدی زنِ زندگی :)))))

نمایش دیدگاه
Ella9393 پروفایل 27 آذر 1397
پاسخ به دیدگاه

قسمت کامنتا پر از طرفدارای متعصبه. من هر دوسریال رو دیدم و بنظرن اصلا اون طوری مه میگن کپی برداری نیست و جفتشون بار کمدی خیلی قوی دارن ولی کانسپت ظنز هاشون باهم متفاوته. اینقدر سعی نکنید این دوتا رو باهم مقایسه کنید ففط لذت ببرید

نمایش دیدگاه
mh.khashayar پروفایل 29 مهر 1397
پاسخ به دیدگاه

Its gonna be legen wait for it..daryy
عاشق بارنی بودم کاراکتر تکرار‌ بینظیر کل سریال بود

نمایش دیدگاه
pesar_khaleh121 پروفایل 18 بهمن 1397
پاسخ به دیدگاه

Challenge Accepted

نمایش دیدگاه
mh.khashayar پروفایل 29 مهر 1397
پاسخ به دیدگاه

با با با با بابابا با با بابا بابا بارا

نمایش دیدگاه
Arsam francoo پروفایل 25 مهر 1397
پاسخ به دیدگاه

سریال واقعا عالی بود هم آدمو میخندوند هم ناراحت میکرد هم یه چیز به درد بخور بهت یاد می داد
قسمت ۲۰ از فصل ۸ واقعا ناراحت کننده بود برام وقتی تنهایی تد رو دیدم بغض کردم 🙁
ببینید سریال رو پشیمون نمیشید

نمایش دیدگاه
Tomhardy0098 پروفایل 28 اردیبهشت 1398
پاسخ به دیدگاه

آره به خدا منم بغض کردم حس میکردم انگار خودم دارم بازی میکنم چون خیلی تد شبیهذمنه

نمایش دیدگاه
savcor پروفایل 5 مهر 1397
پاسخ به دیدگاه

این سریال رو به همه ی دوستان پیشنهاد میکنم ببیند این سریال واقعا زیباست ، صحنات کمدی و عاشقانه اش قطعا شما رو به وجد میاره قسمت آخر هم اگرچه بعضی ها ازش ناراضی بودن اما من باهاش گریه کردم و خیلی لذت بردم

نمایش دیدگاه
apcom پروفایل 4 شهریور 1397
پاسخ به دیدگاه

یادش بخیر از فارسی وان می دیدم،قسمت آخرش دیگه اشکم در اومد.

نمایش دیدگاه
master.milad پروفایل 18 مرداد 1397
پاسخ به دیدگاه

این مجموعه فقط یک سریال تلویزیونی نبود بلکه به نظر من یجور آموزش سبک زندگی بود؛از همه سریال باز ها تقاضا دارم که این مجموعه رو تماشا کنن.
باتشکر
موفق باشید

نمایش دیدگاه
CRS پروفایل 4 مرداد 1397 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

این سریال رو الان تموم کردم. بسیار زیبا بود. این سریال ترکیبی از خنده و اشک و سراسر نکات آموزنده بود. این سریال به معنای واقعی کلمه یک کتاب اخلاق بود. از اینجا به بعد اسپویل میکنم . اگر ندیدید نخونید :
تنهایی تد و اخلاق مداری اون واقعا ناراحت کننده بود. سکانس های دراماتیکی بود که آدم واقعا متاثر می شد. غمگین ترین قسمت این سریال اونجایی بود لیلی میره خونه تد و تد به لیلی میگه که میخواد بخاطر رابین برای همیشه بر شیکاگو و در همون لحظه خوشحالی بارنی و رابین نشون داده میشه و همین غم انگیزترین سکانس این سریال بود. جا داره باز هم تأکید کنم این سریال بسیار عالی و پر از نکات اخلاقی و آموزنده بود .

نمایش دیدگاه
vahid123789 پروفایل 19 تیر 1397
پاسخ به دیدگاه

جدای از همه بحث های این سریال بهتره یا اون میخوام بگم که این سریالا تو این دوره زمونه شده نیاز، میای خونه دو قسمت میبینی حالو هوات عوض میشه

نمایش دیدگاه
dani2k پروفایل 11 خرداد 1397
پاسخ به دیدگاه

آقا چیه هر سایتی می ریم هرجا صحبت می شه این از اون کپی کرده این خوبه اون بده؟؟؟؟
من اول HIMYM عو دیدم بعدش فرندزو و با جفتشون فوق العاده حال حال کردم
HIMYM احساسی تره و فرندز یکم کمدیش بیشتره(نمی گم قوی تر، بیشتره)
من با هیچ کاراکتری به اندازه ی چندلر و بارنی حال نکردم
جفت سریال ها عشقن???

نمایش دیدگاه
saleh1493 پروفایل 10 مرداد 1397
پاسخ به دیدگاه

آره واقعا. نمیدونم چرا هی میخوان مقایسه کنن. اصلا به فرض که کپی کردن به ما چه. من اصلا آدم احساسی نیستم . ولی تو قسمتای آخر فصل آخرHIMYM بغضم گرفته بود . دست خودمم نبوداصلا. با اینکه 3 ماهه دیدم این سریالو ولی احساس اینکه دیگه قسمت جدید نیست تا ببینمش اذیتم میکرد. اما در مورد فرندز باید بگم بیشتر از هر سریالو فیلمی براش خندیدم اما اون احساسی که آخر HIMTYM بهم دست داد هیچ وقت تو فیلم و سریال دیگه ای تجربه اش نکردم/.
به طور کلی تو ژانر کمدی و طنز بدون شک فرندز خیلی قویه. اینو نمیشه پنهان کرد.

نمایش دیدگاه
TJayOn1 پروفایل 21 فروردین 1397
پاسخ به دیدگاه

بنظرم. هر کدوم از فرمول های خاصی پیروی کردند. how i met your mother رومنس قوی تری داره. فرندز تو درام و کمدی قوی تر عمل کرد. من به شخصه با how i met your mother به اندازه فرندز نخندیدم. فرندز 3 یا 4 برابر. ولی اشنایی با مادر بیشتر ارتبطاط برقرار کردم . هردو فضای خاص خودشونو دارند و به نظرم نمیتونیم هی بگیم کپی از این و اون و کل کار و بکشیم پایین.

نمایش دیدگاه
moh3en76 پروفایل 18 فروردین 1397
پاسخ به دیدگاه

منم با salehehsan موافقم شاید این سریال تا حدی کپی برداری از فرندز باشه اما فوق العاده خنده داره و با وجود بارنی و البته بار احساسی قوی ای که این سریال داره به شخصه خیلی بیشتر از فرندز دوسش دارم و باهاش خندیدم الان دارم برای بار سوم از اول میبینم البته غیر از چند باری که از فصل های وسطش دیدم ولی اصلا ازش سیر نمیشم

نمایش دیدگاه
salehehsan پروفایل 3 دی 1396
پاسخ به دیدگاه

با اینکه داستان friends خیلی بهتر و قوی تر بود ولی انصافا آشنایی با مادر خنده دار تره

نمایش دیدگاه
amjsos پروفایل 19 فروردین 1397
پاسخ به دیدگاه

سریال فرندز رو یا ندیدی یا نصفه دیدی

نمایش دیدگاه
میثم پروفایل 14 بهمن 1396
پاسخ به دیدگاه

توی سریال فرندز اگه اون صدای خنده ها نباشه بیننده اصن نمیفهمه که کجا باید بخنده!!!

نمایش دیدگاه
میثم پروفایل 13 بهمن 1396
پاسخ به دیدگاه

من نمیدونم اصلن چجوری میتونین این سریال به این شاهکاری با این داستان جذاب و طنز قوی رو با سریال فرندز مقایسه کنید؟؟؟ من هر دو سریالو دیدم ولی این تنها سریالیه که هر چند وقت یه بار از اول تا آخرشو میبینم و هیچ وقت سیر نمیشم ازش.
لطفن با فرندز مقایسش نکنید.

نمایش دیدگاه
mdrapi2335 پروفایل 1 فروردین 1397
پاسخ به دیدگاه

فکر کنم برعکس گفتید!!! چطور میشه فرندز رو با این سریال مقایسه کرد؟! من هردو سریال رو دیدم و عاشق آشنایی با مادر هم هستم اما فرندز یه چیز دیگست! همه سریال های کمدی بعد از سال 2000 یه جورایی کپی برداری از فرندز بوده(اتفاقات بیشتر تو 2تا خونه و 1بار یا کافی شاپ و محل کار یکی از شخصیت ها اتفاق می افته). تعداد زیادی از دیالوگ های این سریال کپی از فرندز بوده. تازه این سریال اصلا تو 250سریال برتر imdb نیست با اینکه فرندز رتبه 40 هست و توی 100سریال برتر 30نما جایگاه سوم رو داره(کنار سریال های بزرگی مثل بریکینگ بد و گیم اف ترونز)!

نمایش دیدگاه
apcom پروفایل 4 شهریور 1397
پاسخ به دیدگاه

ولمون کنید بابا،هردوتا سریال برای این ساخته شدن که بخندونن مارو،بهمون یکم طعم زندگی رو هدیه بدن،اینا چیزایی نیستن که بشه مقایسه کرد،لذت بردن از این دو تا خیلی مهم تره.

نمایش دیدگاه