انیمیشن SpongeBob SquarePants 1999 (باب اسفنجی)

  • English Excerpt
خلاصه داستان

شخصیت اصلی کارتون "باب اسفنجی" است. ماجرای داستان در شهر زیر دریایی بیکینی باتم جریان دارد. او در یک فروشگاه تهیه مواد غذایی همبرگر سرخ کن است و به کار نسبتاً ساده و یکنواخت خود بسیار علاقمند است. شخصیت" باب اسفنجی "با رفتارهای بدور از هرگونه آلایش کودکانه کاملاً مطابقت دارد. در محیط کار و زندگی خود با یک هشت پا " اختاپوس "که دارای شخصیتی خود خواه است و یک ستاره دریایی "پاتریک "که عاری از هرگونه هوش و استعداداست تماس نزدیک دارد…

The misadventures of a fast-food restaurant working sponge who lives under the sea.

نامگذاری و ترتیب اپیزودهای فصل های 1 تا 10 کیفیت x264 (DVDRip / WEB-DL) بر اساس IMDB صورت گرفته است
اضافه شدن قسمت جدید اپیزود 06 و 07 از فصل 12 با کیفیت 720p WEB-DL انکد TVSmash 15 تیر 1398
اضافه شدن قسمت جدید اپیزود 01 و 02 از فصل 12 با کیفیت 720p WEB-DL 25 خرداد 1398
دانلود
تریلر
نقل قول
لینک های دانلود

فصل: Unkown

تعداد قسمت ها: 3

کیفیت: DVDRip

میانگین حجم: 35 MB

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 41

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 50 MB

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 20

کیفیت: DVDRip

میانگین حجم: 85 MB

دانلود قسمت 1 پارت 1 دانلود قسمت 1 پارت 2 دانلود قسمت 1 پارت 3 دانلود قسمت 2 پارت 1 دانلود قسمت 2 پارت 2 دانلود قسمت 3 پارت 1 دانلود قسمت 3 پارت 2 دانلود قسمت 4 پارت 1 دانلود قسمت 4 پارت 2 دانلود قسمت 5 پارت 1 دانلود قسمت 5 پارت 2 دانلود قسمت 6 پارت 1 دانلود قسمت 6 پارت 2 دانلود قسمت 7 پارت 1 دانلود قسمت 7 پارت 2 دانلود قسمت 8 پارت 1 دانلود قسمت 8 پارت 2 دانلود قسمت 9 پارت 1 دانلود قسمت 9 پارت 2 دانلود قسمت 10 پارت 1 دانلود قسمت 10 پارت 2 دانلود قسمت 11 پارت 1 دانلود قسمت 11 پارت 2 دانلود قسمت 12 پارت 1 دانلود قسمت 12 پارت 2 دانلود قسمت 13 پارت 1 دانلود قسمت 13 پارت 2 دانلود قسمت 14 پارت 1 دانلود قسمت 14 پارت 2 دانلود قسمت 15 پارت 1 دانلود قسمت 15 پارت 2 دانلود قسمت 16 پارت 1 دانلود قسمت 16 پارت 2 دانلود قسمت 17 پارت 1 دانلود قسمت 17 پارت 2 دانلود قسمت 18 پارت 1 دانلود قسمت 18 پارت 2 دانلود قسمت 19 پارت 1 دانلود قسمت 19 پارت 2 دانلود قسمت 20 پارت 1 دانلود قسمت 20 پارت 2

فصل: 02

تعداد قسمت ها: 37

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 50 MB

فصل: 02

تعداد قسمت ها: 20

کیفیت: DVDRip

میانگین حجم: 100 MB

فصل: 03

تعداد قسمت ها: 39

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 50 MB

فصل: 03

تعداد قسمت ها: 20

کیفیت: DVDRip

میانگین حجم: 100 MB

فصل: 04

تعداد قسمت ها: 35

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 50 MB

فصل: 04

تعداد قسمت ها: 20

کیفیت: DVDRip

میانگین حجم: 100 MB

فصل: 05

تعداد قسمت ها: 43

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 50 MB

فصل: 05

تعداد قسمت ها: 20

کیفیت: DVDRip

میانگین حجم: 110 MB

فصل: 06

تعداد قسمت ها: 37

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 50 MB

فصل: 06

تعداد قسمت ها: 26

کیفیت: DVDRip

میانگین حجم: 90 MB

دانلود قسمت 1 پارت 1 دانلود قسمت 1 پارت 2 دانلود قسمت 2 پارت 1 دانلود قسمت 2 پارت 2 دانلود قسمت 3 پارت 1 دانلود قسمت 3 پارت 2 دانلود قسمت 4 پارت 1 دانلود قسمت 4 پارت 2 دانلود قسمت 5 پارت 1 دانلود قسمت 5 پارت 2 دانلود قسمت 6 پارت 1 دانلود قسمت 6 پارت 2 دانلود قسمت 7 پارت 1 دانلود قسمت 7 پارت 2 دانلود قسمت 8 پارت 1 دانلود قسمت 8 پارت 2 دانلود قسمت 9 پارت 1 دانلود قسمت 9 پارت 2 دانلود قسمت 10 پارت 1 دانلود قسمت 10 پارت 2 دانلود قسمت 11 دانلود قسمت 12 پارت 1 دانلود قسمت 12 پارت 2 دانلود قسمت 13 پارت 1 دانلود قسمت 13 پارت 2 دانلود قسمت 14 پارت 1 دانلود قسمت 14 پارت 2 دانلود قسمت 15 پارت 1 دانلود قسمت 15 پارت 2 دانلود قسمت 16 پارت 1 دانلود قسمت 16 پارت 2 دانلود قسمت 17 پارت 1 دانلود قسمت 17 پارت 2 دانلود قسمت 18 پارت 1 دانلود قسمت 18 پارت 2 دانلود قسمت 19 پارت 1 دانلود قسمت 19 پارت 2 دانلود قسمت 20 پارت 1 دانلود قسمت 20 پارت 2 دانلود قسمت 21 پارت 1 دانلود قسمت 21 پارت 2 دانلود قسمت 22 پارت 1 دانلود قسمت 22 پارت 2 دانلود قسمت 23 دانلود قسمت 25 پارت 1 دانلود قسمت 25 پارت 2 دانلود قسمت 26

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 37

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 50 MB

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 50

کیفیت: DVDRip / 480p WEB-DL

میانگین حجم: 120 MB

دانلود قسمت
1 پارت 1
دانلود قسمت
1 پارت 2
دانلود قسمت
2 پارت 1
دانلود قسمت
2 پارت 2
دانلود قسمت
3 پارت 1
دانلود قسمت
3 پارت 2
دانلود قسمت
4 پارت 1
دانلود قسمت
4 پارت 2
دانلود قسمت
5 پارت 1
دانلود قسمت
5 پارت 2
دانلود قسمت
6 پارت 1
دانلود قسمت
6 پارت 2
دانلود قسمت
7 پارت 1
دانلود قسمت
7 پارت 2
دانلود قسمت
8 پارت
دانلود قسمت
9 پارت 1
دانلود قسمت
9 پارت 2
دانلود قسمت
10 پارت 1
دانلود قسمت
10 پارت 2
دانلود قسمت
11 پارت 1
دانلود قسمت
11 پارت 2
دانلود قسمت
12 پارت 1
دانلود قسمت
12 پارت 2
دانلود قسمت
13 پارت 1
دانلود قسمت
13 پارت 2
دانلود قسمت
14 پارت 1
دانلود قسمت
14 پارت 2
دانلود قسمت
15 پارت 1
دانلود قسمت
15 پارت 2
دانلود قسمت
16 پارت 1
دانلود قسمت
16 پارت 2
دانلود قسمت
17 پارت
دانلود قسمت
18 پارت 1
دانلود قسمت
18 پارت 2
دانلود قسمت
19 پارت 1
دانلود قسمت
19 پارت 2
دانلود قسمت
20 پارت 1
دانلود قسمت
20 پارت 2
دانلود قسمت
21 پارت 1
دانلود قسمت
21 پارت 2
دانلود قسمت
22 پارت 1
دانلود قسمت
22 پارت 2
دانلود قسمت
23 پارت 1
دانلود قسمت
23 پارت 2
دانلود قسمت
24 پارت 1
دانلود قسمت
24 پارت 2
دانلود قسمت
25 پارت 1
دانلود قسمت
25 پارت 2
دانلود قسمت
26 پارت 1
دانلود قسمت
26 پارت 2

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 27

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 50 MB

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 26

کیفیت: WEB-DL 480p

میانگین حجم: 100 MB

دانلود قسمت 1 پارت 1 دانلود قسمت 1 پارت 2 دانلود قسمت 2 پارت 1 دانلود قسمت 2 پارت 2 دانلود قسمت 3 پارت 1 دانلود قسمت 3 پارت 2 دانلود قسمت 4 دانلود قسمت 5 پارت 1 دانلود قسمت 5 پارت 2 دانلود قسمت 6 پارت 1 دانلود قسمت 6 پارت 2 دانلود قسمت 7 دانلود قسمت 8 پارت 1 دانلود قسمت 8 پارت 2 دانلود قسمت 9 پارت 1 دانلود قسمت 9 پارت 2 دانلود قسمت 10 دانلود قسمت 11 پارت 1 دانلود قسمت 11 پارت 2 دانلود قسمت 12 پارت 1 دانلود قسمت 12 پارت 2 دانلود قسمت 13 پارت 1 دانلود قسمت 13 پارت 2 دانلود قسمت 14 پارت 1 دانلود قسمت 14 پارت 2 دانلود قسمت 15 پارت 1 دانلود قسمت 15 پارت 2 دانلود قسمت 16 پارت 1 دانلود قسمت 16 پارت 2 دانلود قسمت 17 پارت 1 دانلود قسمت 17 پارت 2 دانلود قسمت 18 پارت 1 دانلود قسمت 18 پارت 2 دانلود قسمت 19 پارت 1 دانلود قسمت 19 پارت 2 دانلود قسمت 20 پارت 1 دانلود قسمت 20 پارت 2 دانلود قسمت 21 پارت 1 دانلود قسمت 21 پارت 2 دانلود قسمت 22 پارت 1 دانلود قسمت 22 پارت 2 دانلود قسمت 23 دانلود قسمت 24 پارت 1 دانلود قسمت 24 پارت 2 دانلود قسمت 25 پارت 1 دانلود قسمت 25 پارت 2 دانلود قسمت 26 پارت 1

فصل: 09

تعداد قسمت ها: 42

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 50 MB

فصل: 09

تعداد قسمت ها: 26

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 260 MB

فصل: 10

تعداد قسمت ها: 36

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 50 MB

فصل: 10

تعداد قسمت ها: 11

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 550 MB

فصل: 11

تعداد قسمت ها: 56

کیفیت: WEBRip 480p

میانگین حجم: 90 MB

فصل: 12

تعداد قسمت ها: 7

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 290 MB

انکودر: TVSmash


اختاپوس: چرا کاری را که میتونی بندازی فردا, امروز انجام بدی

« Rodger Bumpass / Squidward Tentacles »

ارسال دیدگاه جدید

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربریتان شوید یا عضو سایت شوید.

دیدگاه های ارسال شده

SeyedSobhan پروفایل 22 تیر 1398
پاسخ به دیدگاه

ببخشید دوستان لطفا بگین زیرنویس سریال رو از کجا دانلود میکنید؟ چون توی بخش زیرنویس فصل فقط دو تا زیرنویسه که فقط دو قسمت رو شامل میشه…

نمایش دیدگاه
Reza786kh پروفایل 4 تیر 1398
پاسخ به دیدگاه

قسمت اول فصل ۱۲ وقتی اجرامیشه میگه AC3ساپورت نمیشه صدانداره با برنامه MX PLAYER موبایل وPOT PLAYER کامپیوتر میشه درستش کنید مرسی

نمایش دیدگاه
khorramdin پروفایل 14 اردیبهشت 1398
پاسخ به دیدگاه

دقیقا زمانی که تو یه قسمت دیدم توی دریا یه دریایه جداگونه دارن شدیدا بهش علاقه پیدا کردم

نمایش دیدگاه
hosiarez پروفایل 26 دی 1397
پاسخ به دیدگاه

بهترین انیمیشن سریالیه تاریخ که واقعا واقعا شاهکاره تکرار نشدنییه

نمایش دیدگاه
TiTAN پروفایل 15 دی 1397
پاسخ به دیدگاه

هر جوری فکرمیکنم باب اسفنجی درک شخصیتش برای بچه ها نیست واقعا ، اسمش فقط کارتونه ،

نمایش دیدگاه
masoud22volk پروفایل 27 بهمن 1397
پاسخ به دیدگاه

کاملا درسته هم برای بچه هاست هم برای بابا بزرگ ها خنده دیوانگی غم اشک مسئولیت تعد به شغل تعد به دوست و ….. پنچره هایی است که باب اسفنجی باهاش با انسان ها ارتباط بر قراره میکند

نمایش دیدگاه
Maso0d پروفایل 7 آذر 1397
پاسخ به دیدگاه

Stephen Hillenburg دیروز مرده 🙁

نمایش دیدگاه
milad4 پروفایل 22 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

منم خیلی دوستش داریم این کارتون رو جتی با این که الان پا به دنیای بزرگان گذاشتم

نمایش دیدگاه
Mind.predator پروفایل 24 فروردین 1397
پاسخ به دیدگاه

با این سنی که دارم اما اگه یه روز تلویزیون باب وسفنجی بذاره با ذوق نگاه میکنم

نمایش دیدگاه